3D66 [NĂM 2020]


3D66 [NĂM 2020]

– File: 3dmax + Vray + Corona

– Giá bán: 750k

– Bao gồm ~1.000 scene

– Full setting + ánh sáng + vật liệu

– Preview chi tiết: https://drive.google.com/drive/folders/1HNzts6wQIrESGs_4P_d0ApN52w8VjRU_

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN