Các lệnh cơ bản trong Cad [145+ lệnh đầy đủ nhất 2023]

Các lệnh cơ bản trong Cad gồm 145+ lệnh rất hữu ích với những người đang tìm hiểu về Autocad. Khi nắm được những lệnh này, các bạn có thể dễ dàng tạo ra những bản vẽ kỹ thuật với độ chính xác cao. Các bạn có thể lưu lại bài viết này để dùng khi cần thiết

I. Các lệnh cơ bản trong Cad để vẽ đối tượng trong CAD

 1. L (Line): Lệnh vẽ đoạn thẳng
 2. PL (Polyline): Lệnh vẽ vẽ đa tuyến – các đoạn thẳng liên tiếp
 3. Rec (Rectang): Lệnh vẽ hình chữ nhật
 4. C (Circle): Lệnh vẽ đường tròn
 5. PO (Point): Vẽ điểm.
 6. POL (Polygon): Lệnh vẽ đa giác đều
 7. EL (Ellipse): Lệnh vẽ hình Elip
 8. A (Arc): Lệnh vẽ cung tròn
 9. ML (MLine): Tạo ra các đường song song.

II. Các lệnh cơ bản trong Cad để thiết lập và quản lý bản vẽ:

 1. Op (Options): Quản lý mặc định
 2. UN (Units): Đơn vị bản vẽ.
 3. DS (Drafting Settings): Cửa sổ quản lý các thiết lập bắt điểm, Dynamic Input,…
 4. La (Layer): Quản lý hiệu chỉnh layer
 5. LW (LWeight): Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ.
 6. TH (Thickness): Tạo độ dày cho đối tượng.

III. Các lệnh cơ bản trong Cad để hiệu chỉnh đối tượng:

 1. AL (ALign): Di chuyển, xoay, scale.
 2. AR (ARray): Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D.
 3. BR (Break): Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn.
 4. CHA (ChaMfer): Vát mép các cạnh.
 5. Co, Cp (Copy): Sao chép đối tượng
 6. DIV (Divide): Chia đối tượng thành các phần bằng nhau.
 7. E (Erase): Xoá đối tượng.
 8. EX (Extend): Kéo dài đối tượng.
 9. F (Fillet): Tạo góc lượn, bo tròn góc.
 10. M (Move): lệnh AutoCAD di chuyển đối tượng
 11. MA (Matchprop): Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối

tượng khác.

 1. MO (Properties): Hiệu chỉnh các thuộc tính.
 2. MI (Mirror): Lấy đối tượng qua 1 trục.
 3. Ro (Rorate): Xoay đối tượng
 4. S (Stretch): Kéo dài, thu ngắn tập hợp của đối tượng.
 5. SC (Scale): Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
 6. P (Pan): Di chuyển tầm nhìn trong model (có thể dùng con lăn chuột nhấn giữ)
 7. PE (PEdit: Chỉnh sửa các đa tuyến.
 8. TR (Trim): Cắt xén đối tượng.
 9. Z (Zoom): Phóng to thu nhỏ tầm nhìn
 10. X (Explode): Phá khối.

IV. Cách lệnh cơ bản trong CAD để đo kích thước:

 1. D (Dimension): lệnh Quản lý và tạo kiểu đường kích thước
 2. Dli (Dimlinear): lệnh AutoCAD ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
 3. Dal (Dimaligned): Ghi kích thước xiên
 4. Dan (Dimangular): Ghi kích thước góc
 5. Dra (Dimradius): Ghi kích thước bán kính
 6. Ddi (DimDiameter): lệnh AutoCAD ghi kích thước đường kính
 7. Dco (Dimcontinue): Ghi kích thước nối tiếp
 8. Dba(Dimbaseline): Ghi kích thước song song
 9. DED (DIMEDit): Chỉnh sửa kích thước
 10. DI (Dist): Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm.

V. Cách lệnh cơ bản trong Cad đo diện tích và khối:

 1. AA (ARea): Tính diện tích và chu vi.
 2. BO (Boundary): Tạo đa tuyến kín.
 3. ATT (ATTDef): Định nghĩa thuộc tính.
 4. ATE (ATTEdit): Hiệu chỉnh thuộc tính Block.
 5. B (BLock): Tạo Block.
 6. I (Insert): Chèn khối.
 7. -I ((Insert): Chỉnh sửa khối được chèn.
 8. H (BHatch): Vẽ mặt cắt.
 9. -H (-Hatch): Vẽ mặt cắt.
 10. HE (Hatchedit): Hiệu chỉnh mặt cắt

VI. Cách lệnh về tạo chữ ghi chú trong CAD

 1. ST (Style): Tạo các kiểu ghi văn bản.
 2. DT (Dtext): Ghi văn bản.
 3. T hoặc MT (MText): Tạo ra 1 đoạn văn bản.

VII. Các lệnh khác bạn cần biết

 1. AP(Appload): Quản lý ứng dụng lsp, vba mở rộng
 2. FI (Filter): Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính.
 3. LE (Leader): Tạo ra đường dẫn chú thích.
 4. LEN (Lengthen): Kéo dài/thu ngắn đối tượng bằng chiều dài cho trước.
 5. LO (Layout): Tạo Layout.
 6. MV (MView): Tạo ra cửa sổ động.
 7. LT (Linetype): Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường.
 8. LTS (LTSCale): Xác lập tỷ lệ đường nét.
 9. R (Redraw): Làm mới màn hình.
 10. REG (Region): Tạo miền.
 11. RR (Render): Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn… của đối tượng.
 12. XR (XRef): Tham chiếu ngoại vào các file bản vẽ.

VIII. Những phím tắt trong AutoCAD bạn cần biết:

 1. Ctrl + O: Mở bản vẽ có sẵn trong máy
 2. Ctrl + N: Tạo mới một bản vẽ
 3. Ctrl + P: Mở hộp thoại in ấn
 4. Ctrl + S: Lưu bản vẽ
 5. Ctrl + Q: Thoát
 6. Ctrl + A: Chọn tất cả các đối tượng
 7. Ctrl + C: Sao chép đối tượng
 8. Ctrl + V: Dán đối tượng
 9. Ctrl + Y: Làm lại hành động cuối
 10. Ctrl + X: Cắt đối tượng
 11. Ctrl + Z: Hoàn tác hành động cuối cùng
 12. Ctrl + D: Chuyển chế độ phối hợp màn hình hiển thị
 13. Ctrl + F: Bật / tắt chế độ truy bắt điểm Snap
 14. Ctrl + G: Bật / tắt màn hình lưới
 15. Ctrl + H: Bật / tắt chế độ lựa chọn Group
 16. Ctrl + Shift + C: Sao chép tới Clicpboard với mốc điểm
 17. Ctrl + Shift + V: Dán dữ liệu theo khối
 18. Ctrl + Shift + Tab: Chuyển sang bản vẽ trước
 19. Ctrl + Shift + H: Bật / tắt toàn bộ công cụ trên màn hình làm việc
 20. Ctrl + Shift + I: Bật / tắt điểm hạn chế trên đối tượng
 21. Ctrl + Page Down: Chuyển sang tab tiếp theo trong bản vẽ hiện hành
 22. Ctrl + Page Up: Chuyển sang tab trước đó trong bản vẽ hiện hành
 23. Ctrl + Tab: Chuyển đổi qua lại giữa các Tab
 24. Ctrl + [: Hủy bỏ lệnh hiện hành
 25. ESC: Hủy bỏ lệnh hiện hành
 26. Ctrl + 0: Làm sạch màn hình
 27. Ctrl + 1: Bật thuộc tính của đối tượng
 28. Ctrl + 2: Bật / tắt cửa sổ Design Center
 29. Ctrl + 3: Bật / tắt cửa tool Palette
 30. Ctrl + 4: Bật / tắt cửa sổ Sheet Palette
 31. Ctrl + 6: Bật / tắt cửa sổ liên kết tới file bản vẽ gốc.
 32. Ctrl + 7: Bật / tắt cửa sổ Markup Set Manager
 33. Ctrl + 8: Bật nhanh máy tính điện tử
 34. Ctrl + 9: Bật / tắt cửa sổ Command
 35. F1: Bật / tắt cửa sổ trợ giúp Help
 36. F2: Bật / tắt cửa sổ để xem lịch sử lệnh command
 37. F3: Bật / tắt chế độ truy bắt điểm Snap
 38. F4: Bật / tắt chế độ truy bắt điểm 3D
 39. F6: Bật / tắt hệ trục tọa độ người dùng UCS
 40. F7: Bật / tắt màn hình lưới Grid
 41. F8: Bật / tắt chế độ cố định phương đứng, ngang của nét vẽ
 42. F9: Bật / tắt chế độ truy bắt điểm chính xác
 43. F10: Bật / tắt chế độ Polar tracking
 44. F11: Bật / tắt chế độ truy bắt điểm thường trú Object snap
 45. F12: Bật / tắt chế độ hiển thị thông số nhập Dynamic Input trên con trỏ chuột

IX. Tối ưu hóa các lệnh cơ bản trong Cad:

Để làm việc hiệu quả với Cad, bạn cần biết cách tối ưu hóa các lệnh cơ bản. Bạn có thể cài đặt lệnh tắt cho Autocad thay vì sử dụng lệnh mặc định trong Cad. Bạn có thể tham khảo lệnh tắt của Huy Hiếu Lee:

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng Dynamic Input, điều này cho phép bạn nhập thông tin trực tiếp vào màn hình bằng cách sử dụng bàn phím thay vì phải di chuyển chuột để nhập liệu. Ngoài ra, sử dụng các lệnh tùy chỉnh, Cad cho phép bạn tạo các lệnh tùy chỉnh để làm việc nhanh hơn và tiết kiệm thời gian.

Lưu ý khi học các lệnh cơ bản trong Cad:

Để học thành thạo Autocad, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

 • Thực hành nhiều: hãy thực hành nhiều để làm quen với các lệnh cơ bản trong Cad.
 • Tìm hiểu thêm về công cụ: bạn có thể tìm hiểu thêm về Cad bằng cách đọc tài liệu hướng dẫn hoặc xem các video trên Youtube.
 • Tham gia các khóa học: nếu bạn muốn học Cad một cách chuyên sâu hơn, bạn có thể tham gia các khóa học trực tuyến hoặc đến trung tâm đào tạo để được hướng dẫn bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm.
 • Luôn lưu lại bản vẽ: để tránh mất dữ liệu khi sự cố xảy ra, luôn lưu lại bản vẽ của bạn thường xuyên và sao lưu nó trên các thiết bị khác nhau.
 • Kiểm tra kỹ trước khi in: trước khi in bản vẽ, hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng mọi chi tiết đã được chỉnh sửa và phù hợp với yêu cầu của bạn.

Hình ảnh các lệnh cơ bản trong Cad (bạn có thể tải về máy để dùng khi cần)

cac-lenh-co-ban-trong-cad-9

cac-lenh-co-ban-trong-cad-10

cac-lenh-co-ban-trong-cad-11

cac-lenh-co-ban-trong-cad-12

 

Tổng kết bài viết các lệnh cơ bản trong Cad

Với các lệnh cơ bản trong Cad được giới thiệu ở trên, bạn sẽ dễ dàng tạo ra các đối tượng trên bản vẽ. Bạn cũng có thể tối ưu hóa các lệnh này bằng cách sử dụng các phím tắt hoặc tùy chỉnh chúng để làm việc hiệu quả hơn. Hãy lưu ý những điều cần thiết khi học Autocad cơ bản để tránh gặp các sự cố không mong muốn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học và làm việc với Cad.

 

Quà tặng các lệnh cơ bản trong Cad (link down cuối bài):

Tên tài liệu: Thư viện - các lệnh cơ bản trong cad

BÀI VIẾT LIÊN QUAN